Nytt


Utvidelse og nye toaletter

Arbeidet med å rive toalettene på Karlsberger er i gang. Onsdag 26. mars kl. 17:00 skal de nye toalettene være klare. De eksisterende toalettene har vært i forferdelig forfatning i alt for lang tid, og var overmodne for en oppgradering. Det er gledelig at senterets nye eiere ser at noe må gjøres, og at veien … Read More